dievmate maza3. aprīlī Igates baznīcā uzstādīta tēlnieka Aleksandra Makarenko veidota Dievmātes skulptūra, kas speciāli veidota Igates baznīcai, un tā ir 2,30 m augsta. Dievmātes iesvētīšana notiks 6. aprīlī, plkst. 17.00 Svētās mises laikā, kuru vadīs priesteris Modris Lācis, savukārt 13. aprīlī, plkst. 11.00 Dievmātes skulptūra tiks iesvētīta arī luterāņu dievkalpojuma laikā, kuru vadīs mācītājs Māris Lukaševics. Igates Dievmātes svētki tiks svinēti 11. maijā - Mātes dienā. 


dievmate 1 majas cop

dievmate majaslapa
dievmate majaslapa4
dievmate majaslapa3