baznica koncerts mazs18. janvārī Igates baznīca atzīmēs divu gadu jubileju. Plkst. 14.00 notiks Dievkalpojums, kuru vadīs ev.lut. baznīcas mācītājs Māris Lukaševics. Plkst. 15.00 mūzikas un dzejas pēcusdiena "Par klusumu" kopā ar mūziķiem Helviju Kārkliņu ( balss, ģitāra) un Anitu Zambari ( balss un flauta). Programmā skanēs Ata Priedīša, Anitas Zambares, Imanta Kalniņa, Aivara Hermaņa, Ainara Mielava dziemas, savijoties ar Arņa Mincenhova dzeju. Pēc koncerta, plkst. 17.00 Pateicības Svētā Mise, kuru vadīs katoļu priesteris Modris Lācis. Būsiet laipni aicināti!

baznica liels koncerts