Jezus IgateIkviens tiek mīļi aicināts apmeklēt Igates baznīcas rīkotās nodarbības, kurās būs iespējams: sagatavoties kristībām,iesvētībām, (saprast to nozīmi un būtību); uzdot sev svarīgus garīgus jautājumus un, iespējams, gūt atbildes; gūt izpratni par dievkalpojuma jēgu un būtību; saņemt iedrošinājumu sākt lasīt Bībeli; mācīties ieraudzīt Dieva rokrakstu savā dzīvē; mācīties lūgt Dievu un ļauties tuvām attiecībām ar Viņu; saņemt aizlūgšanas jūsu konkrētajās vajadzībās.

No 10. septembra ir iespējams apmeklēt nodarbības, kurās iespējams sagatavoties Kristībām un Iesvētībām.

Nodarbības notiek katra mēneša 2.un 4. Svētdienā plkst. 12:30 (neilgi pēc luterāņu Dievkalpojuma,kura sākums ir plkst.11:00).

Pieteikšanās un jautājumi pa tālruni 26322113 (Inga)

"Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti" /Ap. d. 16:31/

"Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu." /Ap. d. 2:38/