2017. gads

No 24. septembra luterāņu Dievkalpojumi notiek katra mēneša 1.,2.,3. un 4. Svētdienā plkst.11:00. (Mēneša piektajā nedēļā Dievkalpojumi nenotiks)