igates dievmate copyMana vislabā Ķēniņiene, mana cerība Dievdzemdētāja, bāreņu patvērums un ceļinieku aizstāve, noskumušo prieks un apspiesto aizbildne! Tu redzi manas bēdas, Tu redzi manas ciešanas, palīdzi man, nevarīgajam, un vadi mani kā ceļinieku. Tu zini, kas man nodarīts pāri,- izšķir to pēc Sava prāta, jo bez Tevis man nav citas palīdzības, nedz arī citas aizstāvības, ne laba iepriecinājuma, - vienīgi Tu, Dievmāte, pasargā un aizstāvi mūžīgi mūžos. Āmen.

Ko gan lai piesaucu, Valdniece? Pie kā lai tveros savās bēdās, ja ne pie Tevis, ak, Debesu Ķēniņiene? Kas uzklausīs manas raudas un nopūtas, ja ne Tu, Visnevainīgā? Jo Tu esi kristiešu cerība un patvērums mums, grēciniekiem. Kas gan vairāk par Tevi aizstāvēs pret kārdinājumiem? Patiesi, sadzirdi manas vaimanas un pievērs man Savu ausi, Valdniece, mana Dieva Māte, un nenoniecini mani, kam nepieciešama Tava palīdzība, un neatraidi mani, grēcinieku. Dod man saprātu un māci mani, Debesu Ķēniņiene; neatkāpies no manis, Sava kalpa, Valdniece, manas kurnēšanas dēļ, bet esi man Māte un Aizstāve. Nododu sevi Tavā žēlsirdīgajā patvērumā: ieved mani, grēcinieku, klusā un mierpilnā dzīvē, lai raudu par saviem grēkiem. 

Pie kā lai tveros es, vaininieks, ja ne pie Tevis, Kas esi grēcinieku paļaušanās un patvērums; mani sparno cerība uz Tavu neizsakāmo žēlsirdību un Tavām dāsnajām žēlastības dāvanām. Valdniece, Debesu Ķēniņiene, Tu esi mana cerība un patvērums, pajumte, aizsardzība un palīdzība. Mana vislabā Ķēniņiene un ātrā Āizstāve! Savā aizbildnībā apsedz manus grēkus, aizsargā mani no redzamiem un neredzamiem ienaidniekiem un mīkstini ļauno cilvēku sirdis, kuri saceļas pret mani. 
Mana Kunga un Radītāja Māte, Tu esi jaunavības avots un nevīstošās šķīstības zieds. Ak, Dievadzemdētāja! Sniedz palīdzību man, miesas kaislībās vārgstošam un sirdī slimajam, jo mani glābj tikai Tava un, līdz ar Tevi, Tava Dēla un mūsu Dieva patvērums; Tavā visbrīnišķajā pasargājumā lai topu brīvs no katras nelaimes un kārdinājumiem, ak, Visnevainīgā un Visslavētā Dieva Māte Marija. Tāpēc paļāvībā uz Tevi saucu: priecājies, Dieva svētītā, priecājies, iepriecinātā, priecājies, visaugsti teiktā, Tas Kungs ir ar Tevi. 


Avots: Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Sinodes "Lūgšanu grāmata"