Igates dievnama radīšana uzsākās 2010. gada septembrī, kad luterāņu mācītājs iesvētīja pamatakmeni baznīcas būvniecībai. 2011. gada jūnijā tika izbūvēti dievnama pamati, bet jūlijā Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs iesvētīja baznīcas celšanu. 2012. gada janvārī tika svinēti Spāru svētki. 2013. gada 18. janvārī norisinājās dievnama konsekrācija, ko veica Rīgas katoļu arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, piedaloties Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskampam Jānim Vanagam, Baptistu draudžu savienības bīskapa vietniekam Pēterim Eisānam un Pareizticīgās Baznīcas mācītājam Valērijam un aptuveni 130 dažādu konfesiju pārstāvjiem un baznīcas atbalstītājiem.

1 Mobile
2011. gada jūnijs
 
2 Mobile2011. gada jūlijs
Baznīcas iesvētīšana
 3 Mobile
2011. gada augusts
4 Mobile2011. gada novembris
5 Mobile2011. gada decembris 6 Mobile2012.gada janvāris,
Spāru svētki
 7 Mobile2012.gada aprīlis  8 Mobile2012. gada maijs
9 Mobile
2012. gada augusts