Ziedojumiem baznīcai:
Biedrība "IGATE"
Reģ. Nr. 40008162940,
"Urdziņas", Igate, Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013

Banka: AS SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV73UNLA0050020283110

Valdes priekšsēdētājs Valters Piebalgs
Tel. 29140068